บริการ

เรซิ่น

  การยก-ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีต

  เทคโนโลยีการยก – ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีตของยูรีเทค หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ที่สุดในโลก

  แผ่นพื้นคอนกรีตภายในอาคาร

  • พื้นคลังสินค้า และทางเดินสามารถ ยก – ปรับระดับได้ภายใน 1 วัน
  • ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย
  • เป็นเทคโนโลยีที่แม่นยำ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้
  • เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยบริษัทผู้รับประกัน หน่วยงาน ท้องถิ่น และวิศวกรที่ปรึกษา

  แผ่นพื้นคอนกรีตภายนอกอาคาร

  หมายเหตุ: สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ทางบริษัท สามารถปฏิบัติงานเฉพาะส่วน จึงไม่รบกวนการสัญจรปกติมากจนเกินไป

  • รบกวนการจราจรเพียงเล็กน้อย เทคโนโลยีได้รับการทดสอบแล้ว คืนพื้นผิวจราจรได้ทันที
  • รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 600 ตารางเมตร/วัน) ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อังกฤษ ยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

วิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของยูรีเทคในการยก-ปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีต

  วิธีการนี้ใช้ได้สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตทั้งในและนอกอาคาร รวมไปถึงฐานรากของอาคาร ซึ่งการค้ำยัน และการยกทำภายใต้แผ่นพื้นโดยตรง จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ประหยัด และแข็งแรงทนทาน

  1. เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หรือ 16 มม. ทุกๆ 1.2 เมตร ทะลุลงไปยังใต้แผ่นพื้น คอนกรีต
  2. ฉีดเรซิ่นซึ่งมีองค์ประกอบทางโครงสร้าง ที่หลากหลายลงไป ซึ่งเรซิ่นจะขยายตัว และแทรกตัวเพื่อเติมช่องว่าในชั้นดิน และบดอัดชั้นดินจนแน่น
  3. หลังจากชั้นดินได้รับการเติมเต็ม และบดอัด จนแน่นแล้ว การฉีดอย่างต่อเนื่อง จะยกแผ่นพื้นขึ้นตามที่กำหนด โดยการอ่านค่า จากเครื่องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์อย่าง ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการทำงาน

   

  การเสริมสร้างฐานรากให้มั่นคงแข็งแรง

             การทรุดตัวมักมีสาเหตุมาจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะ มีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงด้วยเช่นกัน แผ่นพื้นคอนกรีตมักได้รับการออกแบบให้กระจาย และถ่ายเท น้ำหนักไปยังพื้นดินด้านล่าง ถ้าวัสดุที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือได้รับ การบดอัดไม่ดี อาจรวมตัวกัน ส่งผลให้ช่องว่างขยายกว้างยิ่งขึ้น วิธีการยกพื้นของยูรีเทค ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ ฐานรากโดยตรง เนื่องจากเรซิ่นจะขยายตัวเติมเต็มช่องว่าง และแทรกตัวไปตามชั้นดินใต้แผ่นพื้นคอนกรีต จากนั้นจะดันยกแผ่นพื้นขึ้นสู่ระดับเดิม หรือระดับที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการเสริมสร้างชั้นดินให้มั่นคงแข็งแรง หรือแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การฉีดทางลึกของยูรีเทค ร่วมกับการฉีดใต้แผ่นพื้น โดยตรงอาจเป็นวิธีการที่เหมาะสม

   

  ห้องปฏิบัติงานเคลื่อนที่ของยูรีเทค

  การปฏิบัติงานทุกครั้งจะดำเนินการโดยช่างผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษของยูรีเทค และ ห้องปฏิบัติงานเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์ครบครัน