บริการ

เสาเข็มไมโครไพล์

            การกดเสาเข็มไมโครไพล์จากใต้พื้นอาคารให้ลึกถึงชั้นดินแข็งนี้เป็นการเสริมฐานรากและการปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการทรุดตัว โดยการกดเสาเข็มลงไปในชั้นดินใต้ฐานของโครงสร้างตรงตำแหน่งฐานรากที่มีปัญหาจนถึงชั้นที่กำหนดไว้สำหรับการรองรับน้ำหนัก เมื่อถึงชั้นดังกล่าว เสาเข็มไมโครไพล์จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับฐานโครงสร้าง วิธีนี้เหมาะสำหรับการซ่อมแซมส่วนต่อเติมเช่นครัว อีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ทันทีเมื่อติดตั้งเสร็จ จึงลดความเสี่ยงสำหรับอาคารที่มีปัญหาทรุดตัว และชะลอการทรุดตัวไม่ให้ถึงขั้นวิกฤติ นอกจากนี้ เสาเข็มไมโครไพล์ และเครื่องกดไฮดรอลิคไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน และสามารถทำในพื้นที่คับแคบได้

  ข้อดีของการสริมเสาเข็มไมโครไพล์

  • สะดวก รวดเร็ว
  • ลดแรงสั่นสะเทือนในบริเวณข้างเคียง
  • สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดโดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างเดิม
  • สามารถติดตั้งชิดกำแพง หรือภายในผนังสิ่งปลูกสร้างได้
  • สามารถรับน้ำหนักความปลอดภัยได้ 15-20 ตันต่อเสาเข็ม
  • ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านหรือบริเวณข้างเคียง
  • ขณะทำการกดเสาเข็ม มีกระบวนการตรวจสอบความลึกและการขยับตัวของโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการทำงาน

  หลังจากทำการวิเคราะห์และคำนวณแนวทางการเสริมฐานรากหรือแก้ไขการทรุดตัวมีดังนี้

  1. ทำการขุดเจาะเปิดหน้าดิน ขนาด 0.5x0.5 เมตร
  2. ติดตั้งบ่าเสาเข็มให้สัมผัสกับคานของอาคาร
  3. ติดตั้งเครื่องกดไฮดรอลิคให้เข้ากับบ่าเสาเข็ม และกดเสาเข็มจนได้ความลึกของชั้นดินแข็ง และอยู่ใกล้เสาชิดขอบฐานรากหรือเสาเข็มเดิมมาก
  4. ยึดแท่งเสาเข็มด้วยแผ่นเหล็ก เทคอนกรีตปิดหน้างาน

            เมื่อทำการเสริมเสาเข็มและถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มที่เสริมใหม่ครบทุกฐานแล้วอาคารควรหยุดการทรุดตัวหรือชะลอการทรุดตัวลง ฐานรากทั้งหมดของอาคารควรมีอัตราการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกันและเป็นอัตราการทรุดตัวที่มีค่าลดน้อยลงตามลำดับ เมื่อน้ำหนักบรรทุกไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทราบได้จากการสำรวจการทรุดตัว ซึ่งควรสำรวจตั้งแต่ก่อนทำการแก้ไข ระหว่างทำการแก้ไข และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาว่าการแก้ไขนั้นได้ผลดีมากน้อยเพียงใด

  การวิเคราะห์และคำนวณแนวทางการเสริมฐานรากหรือแก้ไขการทรุดตัว

           การเสริมฐานรากสิ่งปลูกสร้างที่เกิดการทรุดตัวนั้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มเสาเข็มเข้าไปเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เสาเข็มเดิมรองรับไม่ได้ การกำหนดเสาเข็มที่เสริมเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์สาเหตุและลักษณะการทรุดตัว

  ขั้นตอนในการคำนวณ

  คำนวณน้ำหนักลงแต่ละฐานราก (Column Load) ที่จะทำการเสริมเสาเข็มพิจารณาจากข้อมูลดิน และควรนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเสาเข็มเดิมมาพิจารณาประกอบ
  คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่เสริมจากข้อมูลดินตามชนิดขนาดและระดับความลึกของปลายเสาเข็มที่เลือกใช้
  กำหนดจำนวนเสาเข็มที่จะเสริมในแต่ละฐานราก โดยตำแหน่งที่จะเสริมเสาเข็มจะเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มที่เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ใกล้เสาชิดขอบฐานรากหรือเสาเข็มเดิมมาก


             เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์มีความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันสนิมเกาะ เหมาะสำหรับงานปรับปรุงฐานรากที่เกิดการทรุดตัว ควรเลือก ใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ที่มีคุณภาพ ทนทาน แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยผ่าน การรับรองจากวิศกร นิยมใช้มากในงานซ่อมแซมโครงสร้างหรือต่อเติมบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด