บริการ

เรซิ่น

           การยก - ปรับระดับ แผ่นพื้นคอนกรีต เสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับพื้นคอนกรีต พื้นโรงงานอุตสาหกรรม คลัง/โกดังสินค้า อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ถนน ทางหลวง ลานบิน ไปจนถึงคอสะพาน วิธีการยกพื้นของยูรีเทคช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฐานรากโดยตรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพื้นที่ที่ได้รับการปรับระดับเพื่อลดอัตราการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะเป็นการค้ำยัน และการยกภายใต้แผ่นพื้นโดยตรง

เติมเต็มโพรงด้วยวัสดุมวลเบา

           การเติมเต็มโพรงในดิน หรือใต้สิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุมวลเบาเป็นการซ่อมแซมเติมเต็มช่องว่างเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับฐานรากของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และป้องกันการไหลซึมของน้ำไม่ให้เข้าไปในท่อระบายน้ำ หรือถังบรรจุน้ำใต้ดิน รวมถึงการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน แผ่นลาดคอสะพาน ทางขึ้น - ลงในท่าอากาศยาน วิธีนี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทเช่น งานถมแทนดินที่เกิดการทรุดตัว งานถมช่องท่อระบายน้ำ งานถมอุดท่อลอด ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์

เสาเข็มไมโครไพล์

           การกดเสาเข็มไมโครไพล์จากใต้พื้นอาคารให้ลึกถึงชั้นดินแข็งนี้เป็นการเสริมฐานรากและการปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการทรุดตัว โดยการกดเสาเข็มลงไปในชั้นดินใต้ฐานของโครงสร้างตรงตำแหน่งฐานรากที่มีปัญหาจนถึงชั้นที่กำหนดไว้สำหรับการรองรับน้ำหนัก มื่อถึงชั้นดังกล่าว เสาเข็มไมโครไพล์จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับฐานโครงสร้าง