ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีโอกาสรับมอบหมายจากทางผู้บริหาร คุณนันทวัน แสงดี ไปแบ่งปันเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านไร่ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน