บริษัทยูรีเทค ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ รถยก ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และ มาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงานต่อไป จำเป็นต้องมีการ จัดให้มีการ อบรมโฟล์คลิฟท์ รถยก เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ เป็นไปตามการพัฒนาบุคคลากรที่กำหนด