เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    บริษัทที่ให้บริการ  ในด้านการซ่อมบำรุง เสริมสร้างความมั่นคง   ยก-ปรับระดับ พื้นคอนกรีตหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือที่สุด วิธีการนี้แพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปทางตอนเหนือ และประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548

    งานของยูรีเทค มีการควบคุมดูแลจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ซึ่งบรรจุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย   และได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    เราคือผู้เชี่ยวชาญการซ่อมด้วยการ ยก - ปรับระดับพื้นที่ทรุด ให้กลับสู่ระดับเดิม หรือในระดับที่ต้อง การ ยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีของเรายังเพิ่มความแข็งแรงให้พื้นดินที่ไม่เสถียรให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าสิ่งปลูกสร้างจะตั้งมั่น บนฐานที่มั่นคงขึ้นและยังลดอัตราการทรุดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้น้อยลงอีกด้วย